Generera och engagera fler potentiella köpare med attraktivt innehåll

Vår marknadsledande inriktning och kampanjlösning för bostadsutvecklare använder automatiserad och datadriven marknadsföring. Kör flera kampanjer samtidigt med olika budskap och mål som är skräddarsydda till statusen på dina projekt, antingen du vill skapa intresse för ett helt nytt projekt eller samla information om potentiella köpare.

När du har säkrat intresset och lockat potentiella köpare kan du framställa och publicera projektrelaterat innehåll med vårt nya och användarvänliga verktyg, Engager. Genom ökat intresse hjälper vi dig att generera nya intressenter till bostadsprojekt medan du håller kvar existerande intressenter.

● Marketing & Engager
Vill du se hur du kan generera och engagera fler potentiella bostadsköpare? Be om en demonstration av lösningen här, så tar vi kontakt med dig.
Be om en demonstration av lösningen
Öka engagemanget kring dina bostadsprojekt med varierande typer av innehåll genom de olika stadierna i dina projekt. Låt dina intressenter följa projekten och reagera på innehållet du publicerar.
Ökat engagemang
Effektivt
Framställ, publicera och administrera ditt innehåll enkelt med allt du behöver på en plats. Följ användarnas aktivitet och övervaka gillanden och reaktioner för att få insikt om vilken typ av innehåll som är mest engagerande.
Använd automatiserad och datadriven marknadsföring till att generera fler intressenter till dina projekt genom att köra flera skräddarsydda kampanjer samtidigt.
Generera intressenter
Marknadsföring omdefinieras
● Marketing & Engager
Generera intressenter
Använd automatiserad och datadriven marknadsföring till att generera fler intressenter till dina projekt genom att köra flera skräddarsydda kampanjer samtidigt.
Ökat engagemang
Öka engagemanget kring dina bostadsprojekt med varierande typer av innehåll genom de olika stadierna i dina projekt. Låt dina intressenter följa projekten och reagera på innehållet du publicerar.
Effektivt
Framställ, publicera och administrera ditt innehåll enkelt med allt du behöver på en plats. Följ användarnas aktivitet och övervaka gillanden och reaktioner för att få insikt om vilken typ av innehåll som är mest engagerande.
Väck intresse och få flera intressenter med effektiv marknadsföring och leverera engagerande projektnyheter med en dedicerad nyhetsström som integreras sömlöst med alla dina projekt.
Väck dina bostadsprojekt till liv
Öka engagemanget kring dina projekt med nyheter och uppdateringar.
Synligheten som dina projekt förtjänar
Engagera din publik
● Marketing & Engager
Lär dig hur du kan förbättra din försäljningstakt genom att engagera fler potentiella köpare
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.
Ok, don’t show again.
Close
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.
Ok, don’t show again.
Close